VISTA D'ONOFRE ALZAMORA

Litografia amb una vista de la ciutat d'Onofre Alzamora (1857-1862), original en la perspectiva. vista des del nord amb la rambla al centre. Al fons l'horitzó del mar.