LA PEDRA DE LA PLAÇA DEL BLAT


Ni la pedra ni la plaça del Blat existeixen avui en dia.
La plaça del Blat havia rebut aquest nom pel mercat que es realitzava sobre el vell paviment de la plaça. Abans havia portat el de plaça del Mercadal i avui porta el nom de plaça de l'Àngel. Si algú vol anar la trobarà bastant canviada.
Durant molt de temps va ser el centre de la ciutat i per aquesta raó tenia al seu centre una vella pedra gravada amb velles paraules, de la qual sabem gràcies a una reproducció que apareix a un vell llibre de la ciutat: la Via Laietana de Francesc Carreras i Candi.
 
 
Aquesta pedra marcava la divisió de la ciutat en quatre quarters o barris que eren, seguint les agulles del rellotge, els de Sant Pere o de la Salada, del Mar, de Framenors i els del Pi. Aquests esquemàtic plànol de la ciutat ens ho mostra amb claretat.

Pels amants de la documentació antiga cal saber que el vell document del qual Carreras Candi va treure la imatge de la pedra anava acompanyat d'un text explicatiu que a nosaltres, sens dubte, ens aclareix ben poc. Deia amb aquell llenguatge tant antic:
  • el quarter de Sant Pere o de la Salada anava "Daçi prenent percasa den Johan Serra el anant dret tro al pont den Campdarà E daquí anant trodret al portal nou"
  • el quarter de Santa Maria o del Mar anava "Daçi prenent per locarrer de la mar e anant dret tro a les grases de santa maria de la mar e daquiprenent dret tro al puig de les falsies lexant la lotja a ma dreta”
  • el quarter de Framenors anava “Daçi prenent per les per les sederes anant dret tro a sent Jacme et daquídret tro als banys et anant tro al portal de la boqueria, et daquí anant drettro al portal de sent Anthoni"
  • el que fa al el quarter del Pi"“Daçi prent per lo carrer deius lo palauanant dret tro al alberch den Simonet dez Puig et d’aquí dret tro a les Ermiteset daquí girant et anant tro al portal de Jonqueres