LA CIENCIA I LES ARTS FETES ANGELS

A la façana de l'edifici que la Reial Acadèmia de le Arts i les Ciències que Josep Domènech i Estapà va aixecar a la Rambla hi destaquen dos àngels que sostenen una sèrie d'elements que serveixen per identificar-los. Són àngels al·legòrics.

A l esquerre, amb un compàs a una mà i un llibre a l'altra, simnolitza les ciències.
A la dreta, amb una escultura a una mà i les eines de l'escultor a l'altra simbolitza les Arts.