4 JARDIN DEL GENERAL


Dibuix de Mouliner de 1808 (IMH)
Gravat de Parcerisa de 1856 (IMH)