3 FUENTE DE LA ADUANA

La Duana Nova i a font de Neptú, segons una litografia francesa de mitjans segle XIX