IMATGES DE LA MODEL

Un recull de les imatges de la Model fetes durant la visita de l'exposició La Model ens parla.