L'AUCA DEL SENYOR ESTEVE AL CARRER PETRITXOL

El 23 setembre 1956, s'inaugurava un plafó de ceràmica al carrer Petritzol on s'explicava l'argument de L'Auca del Senyor Esteve. L'autor de la ceràmica és Josep Aguadé, que va utilitzar els dibuixos originals de Ramon Casas i els rodolins de Gabriel Alomar. En total són 28 plafons.


Quan naixia l'Estevet no feia calor ni fret.
El pesen ab la romana y el miden ab mitja cana.
Entre el trànsit comercial va a la pila baptismal.
Per celebrar el naixement repinten l'establiment.
L'Estevet té per juguetes les capses de fils y vetes.
Li omplen de fideus el pap y de números el cap.
Fa pedrades ab prudencia i va agafant esperiencia.
El noy es tan comerciant que va la casa endevant.
Veu l'Estevet una dona ... si que l'avem feta bona.
L'Estevet molt diligent ja prepara el casament.
Es declara així com cal al jardí del General.
El casen a Sant Calgat ab pau i tranquilitat.
Es la senyora Tomasa una dona de sa casa.
Per fer creixer la botiga treballen com la formiga.
Van a fer una costellada a la Montanya Pelada.
Y els dona nostre Senyór un fruit de benedicció.
El bon Ramonet creixia rodejat de merceria.
Li carregen un moltó per anar a la processó.
Per les ideas del fill La Puntual corra perill.
Mort el padrí de l'Esteve y el ploren ... á casa seva.
La Puntual va fentse amunt pels consells d'aquell difunt.
El nostre betas y fils honra els cálculs mercantils.
Com que no té cap desgracia se compra una torre .... a Gracia.
Amenasa á la Puntual un daltabaix molt formal.
Per no pensar en la tragedia van anar un dia a comedia.
Aquell temporal esclata y no queda ni una rata.
Y aqui s'acaba l'historia Nostre Sinyó'l tingui en gloria.