L'ANTIC HOSPITAL DE LA SANTA CREU I EL SEU ESCUT

L’escut de l’antic Hospital de la Santa Creu es troba distribuït per tot l’edifici del Raval: ales diverses portes, a les finestres, a les claus de voltes. 

 

Malgrat les seves diverses tipologies, a simple vista, es veu que es tracta un escut doble, format per dos elements afegits: per una banda hi ha un creu i per altra l’escut de la ciutat. No es tracta d’un disseny arbitrari sinó que es una expressió de la seva història. El vell recinte de carrer de l’Hospital va ser resultat de la fusió dels antics hospitals que funcionaven a la ciutat des del segle XII i que es mostraven inoperants. A finals del segle XIV la ciutat necessitava un recinte modern que substituís els antics i així va néixer el que durant sis segles seria el principal espai d’acollida de pobres i malalts a la nostra ciutat. Fins aleshores funcionaven a la ciutat sis hospitals, uns estaven sota dependència de la catedral i d’altres del Consell municipal. Així en el moment de la unió es va pensar en reunir a l’escut de la nova institució les senyals heràldiques de les dues institucions. La creu recordava els hospitals del capítol i l’escut de la ciutat els de la corporació. El nou escut era un bon exemple de la dita popular que diu que “la unió fa la força”.


 
Els hospitals que hi havia eren sis, quatre van desaparèixer físicament: el de Bernat Marcús a la plaça que actualment porta el seu nom, el del canonge Colom, al costat de l’església del vell Hospital, el d’en Vilar o de Sant Macià, no gaire lluny del de Sant Llàtzer al punt on actualment la plaça del Pedró esdevé el carrer de sant Antoni Abat i el del Pere Desvilar, més enllà del Born, a l’anomenat Pla d’en Llull. Els altres dos, tot i que es van mantenir en peus i en funcions, van ser gestionats per la nova institució. El motiu de mantenir els hospitals de malalts mesells, de santa Margarida o de sant Llàtzer per malalts leprosos a l’actual plaça del Pedró i el de Santa Eulàlia del Camp o de Santa Marta per a peregrins prop del Portal Nou era que encara eren útils a la ciutat per la seva especificitat.
Es conserven unes interessants representacions dels sis hospitals extrets d’un llibre del 1674, és l’anomenat Llibre de Taula que du el llarg títol de Llibre que conté tot lo principi del Hospital General de Santa Creu i de la Convalescència, ab unproleg que llargament narra les antiguitats de las cosas, casas y dels Hospitals Antichs ab una explicació de las armas de dita Convalescencia.

HOSPITAL DE MARCÚS           HOSPITAL DE MALALTS MESELLS

HOSPITAL D'EN COLOM                 HOSPITAL DE PEREGRINS

HOSPITAL DE PERE VILAR         HOSPITAL DE PERE DESVILAR