VISITANT CEMENTIRIS PER TOTS SANTS


Joan Amades explicava les velles costums barcelonines referents a les visites als cementiris per tots sants. Un costum ciutadà era recordar els difunts de la ciutat a tres cementiris que ja no existeixen:

Un era el cementiri dels pobres que es trobava al Raval, al costat de l'antic Hospital de la Santa Creu, allà on hi ha els actuals jardins del Dr. Fleming. Allà s'enterrava a aquella gent que no tenia prou recursos per procurar-se un enterrament a l'interior de les esglésies o als cementiris parroquials.

El segon cementiri que visitaven era el dels Condemnats, que es trobava a l'actual plaça de sant Felip Neri. Allà s'enterraven aquells delinqüents que la justícia condemnava a la forca i que quedaven penjats per donar exemple. Una grup de cristians pietosos anava a recollir els cossos i els portaven a enterrar.

El tercer cementiri era el dels Apestats. A causa de que moltes de les mortaldats les provocaven epidèmies es va pensar en allunyar els cossos dels morts per epidèmia dels cementiris parroquials i es va preparar per a tal funció el cementiri del convent de Jesús que es trobava fora muralles, a l'encreuament de l'actual Passeig de Gràcia amb la Gran Via, era l'única construcció permesa fora muralles i va restar en peus fins que es va produir al invasió francesa.

Aquests eren els tres cementiris que visitaven els avis dels nostres avis.