UN ARCÀNGEL REGALAT


Muntat a la part alta de l'antiga façana de la Casa Gran, l'Ajuntament de la ciutat, destaca la figura de l'arcàngel sant Rafael. Quan a la nostra ciutat va decidir-se construir un edifici on es reunís la institució creada anys abans pel rei Jaume I, va triar-se el lloc on es trobava l'escrivania, la casa on es guardaven els documents referents al funcionament de la ciutat. Es va construir una gran sala, l'actual Saló de Cent, i més tard una façana amb un enorme sistema adovel·lat i coronat pels escuts del rei i de la ciutat, bellament emmarcats. L'autor dels treballs va ser Arnau Bargués, corria l'any 1400.

Respecte a la imatge de l'arcàngel, va haver un acte de generositat per part d'un ciutadà anònim qui va fer donació a la ciutat de la imatge amb tres condicions: la primera, que no es fes públic el seu nom; segona, que es posés a l'interior o a la façana; i tercera, "que ja mes no's puxa levar d'aquell loch on lo Consell ara elegiria que sia posada". És per aquesta causa que hi ha la creença que el dia que es tregui la imatge de la porta desapareixerà la ciutat de Barcelona. Així doncs si algun dia veieu que fan obres en aquesta façana, deixeu clar que no toquin la imatge.