COMENÇANT A RAMBLEJAR


Si hi ha gent, cada diumenge passejo per la Rambla. L'altra dia va venir la Marina amb la càmera i em va pillar explicant el Portal de la Pau i ensenyant el monument: "que van aixecar quan es va signar la pau de la segona guerra carlina. Molt artístic però de fusta i guix. Al cap de quatre plujes no en va quedar res" explicava.