LES VILES NOVES: EL PRIMER CREIXEMENT DE LA CIUTAT

Els anys de la Baixa Edat Mitja son convulsos i d’història canviant. Als romans els substitueixen els visigots, els musulmans i els francs. La petita ciutat romana viurà aquests vells i foscos anys de la nostra història. Pels seus carrers hem d’imaginar-nos els amors i les desgràcies de la gala Placídia i l’Ataülf, els atacs de l’Almansor o la conquesta de la ciutat per part de Lluís el Pietós.
Les gents de Barcelona superaran els límits de la petita ciutat romana i establiran els seus habitatges i serveis primer al llarg dels camins que sortien de les portes de la ciutat i després als espais entre mig, configurant-se el que hom a nomenat les “vilanoves”  o nous barris crescut fora del nucli primitiu de la ciutat.
Tenim una bona quantitat de nous espais a la ciutat, són les viles noves:
·         Del Mercadal, davant de la porta romana a la que arribava la via que venia de Roma i d’on sortia la que portava a la platja, allà va establir-se el mercat més antic de la ciutat (l’actualplaça de l’Àngel, al mig de la Via Laietana)
·         De Sant Pere, al voltant de l’antic convent femení de Sant Pere de les Puel·les, edificat sobre una petita elevació del que surten tres camins en direcció a la ciutat (els actuals carrers de sant Pere més alt, mitjà i més baix)
·         Del Rec, al voltant de l’entrada d’aigua a la ciutat i del primer camí que es trobava entre la parròquia de Sant Cugat del Rec, actualment inexistent, i del convent de Santa Caterina
·         De la Ribera o del Mar, junt a la platja on es desenvoluparia una important activitat comercial i artesana, convertint-se en el sector més actiu de la ciutat
·         De les Roquetes o dels Còdols, també junt al mar però caracteritzat per la presència de petits penya-segats  amb roques que dificultaven la seva funció com a sortida al mar
·         Del Pi, junt al camí que conduïa cap a Tarragona i al voltant de la parròquia del Pi
·         De Santa Anna, al volant del convent d’aquest nom, també s’havia anomenat “Villa sepulcri” ja que el convent havia estat de l’ordre de Sant Sepulcre
·         Dels Arcs, junt als arcs de l’aqüeducte romà
Aquests barris dispersos a l’exterior de la ciutat romana acaben fusionats i donen lloc a una ciutat compacta que va quedar configurada a partir de les noves muralles aixecades al llarg del segle XIII durant el regnat del rei Jaume I.