UN NAVILI NAVEGA A SANTA MARIA DEL MAR


Passejar per les esglésies de la ciutat és trobar-se amb un munt de sorpreses, una de les que presenta un nombre més abundant és la de santa Maria del Mar. Allà trobem les tombes dels veïns, la gent del barri. Entre totes destaca una d'espectacular. Mostra la imatge d'un navili ben arborat, un d'aquells vaixells que van fer ric a l'anònim propietari de la tomba: podem pensar en un ric mercader que aconseguia la seva riquesa del comerç marítim o la d'un armador especialitzat en la construcció d'aquests poderosos mithjans de navegació,
Sigui quina sigui l'activitat a la qual es dedicava el propietari de la tomba, avui és un plaer veure navegar el navili dins l'església del mar.