UN EXEMPLE DE MÀRQUETING RENAIXENTISTA

Un dels museus fascinants del barri gòtic és el de la Catedral, allà trobem algunes de les joies que ha anat conservant el nostre recnte catedralici. No és ara el moment de fer un catàleg de les peces que allà podem gaudir però si almenys recordarem una de ben curiosa.
Penjat al mur de les sales hi ha unes enormes teles, unes sarges, segons el nom tècnic, que servien per cobrir l'orgue de la catedral. Van ser pintades per Pere Serafí entre 1537 i 1539. El pintor ha passat  a la història com un dels primers en introduïr el màrqueting a la seva feina ja que s'anunciava: Pere Serafí el de les 5 p, el que "Pinta Portes Per Poc Preu".