SANT PATRÓ DE CATALUNYA, TORNEU-NOS LA LLIBERTATEntre 1903 i 1905 Josep Puig i Cadafalch va treballar en l'encàrrec que li havia fet l'Àngela Brutau, vídua de Terrades. Es tractava de construir tres edificis per a tres germanes l'Àngela, la Josefa i la Rosa Terrades. Les tres cases formen un únic conjunt que es coneix com a casa de les Punxes. L'obra es troba a la Diagonal, amb façanes al carrer Rosselló i Bruc. Va ser construïda de maó sobre una base de pedra. La decoració és acurada com correspon a l'arquitectura de Puig i Cadafalch: els balcons, les galeries i les finestres de pedra esculpida acuradament amb elements florals.  Entre els elements decoratius destaquen les ceràmiques situades als pinyons que coronen les façanes. En un d'ells podem veure a sant Jordi sota del qual hi ha un filacteri on és llegeix "Sant Patró de Catalunya, torneu-nos la llibertat". Curiosament en plena dictadura davant de la ceràmica va ubicar-se una comissaria de policia, segur que a aquelles alçades el patriòtic sant no despertaria les ires de la dictadura.