HONORANT A COLOM CATALUNYA HONORA ALS SEUS FILLS

Quan el 1881 es va decidir aixecar un monument dedicat a Colom hi havia una voluntat a manifestar la catalanitat de la tasca del descobriment i la colonització d'Amèrica. Això es va veure clarament en el lema del projecte guanyador del concurs que deia: "Honrando a Colón Catalunya honra a sus hijos" i amb les quatre escultures de pedra que es situaren entre els contraforts que recolzen la columna. Aquestes representen a quatre catalans que van participar en l'empresa, són:

Pere de Margarit, capità de navili, de Eduard B. Alentorn
Lluís de Santangel, financer, de Josep Gamot
Fra Bernat Boïl, monjo de Montserrat, de Miquel Fuxà
Jaume Ferrer de Blanes, astrònom, de Francesc Serratosa