ELS ATRIBUTS DEL GENI CATALÀ


L’any 1856, la ciutat de Barcelona retia homenatge a un dels seus capitans generals: a José Bernaldo de Quirós, marquès de Campo Sagrado. D'una família important que tenia al seu escut com a divisa: "después de Dios, la casa de Quirós".
L’homenatge era un font que encara tenim en peu al Pla de Palau, on destaca dalt de tot el Geni Català. La font era una manera de recordar que aquest senyor havia fet portar aigua de Montcada en un moment de sequera.
En el monument van intervenir l’arquitecte Francesc Daniel Molina i les escultures eren obra dels germans italians Baratta, seves són sens dubte les quatre províncies i els caps del leó que representen els quatre rius (Llobregat, Ter, Ebre i Segre). Però satribueix la imatge que corona el conjunt a l'escultor català Anicet Santigosa.
Hi ha una anècdota divertida que lliga amb elmonument i que va deixar escrita Josep Puig i Alfons a les seves Curiositats barcelonines:

<< A propòsit de la font monumental del pla del Palacio, al capdamunt del tot del qual hi ha la figura d’un geni amb ales representant el Geni Català, és cosa de contar el que va succeir en els primers temps de laseva existència. Com que la figura baronívola amb què termina es presentava més despullades que ara fou objecte de molts comentaris relacionats amb l’eterna discussió de la decència en les obres d’art. I això fou causa que, a processó feta, anessin dones a prendre vistes de la gentilesa de les formes de l’esmentada estàtua ...
En això resultaren guanyadors els venedors del mercat del Born, car veien augmentar-hi sobtadamentla concurrència tant, que, envejosos els de la plaça de santa Caterina, arribaren a concebre la idea d’aixecar un monument semblant en aquesta. I potser ho haurien fet si no hagués intervingut en l’assumpte el senyor bisbe de la diòcesi. En efecte, a les gestions de l’autoritat eclesiàstica va ésser degut que altra volta es posés una bastida al monument per vestir aquell àngel en la forma en què es presenta encara i els venedors del mercat de Santa Caterina, i fins i tot els de la Boqueria, no tingueren, pel motiu indicat, perquè queixar-se del Born >>