EL SEXE DELS ÀNGELS

Quin és el sexe dels àngels? Aquesta és una qüestió que no està resolta. És difícil imaginar que uns éssers tan purs tinguin sexe. No vida sexual, que no els hi deu fer falta, sinó els atributs que els identifiquin com a angel mascle o fembre.
Doncs al Palau del Lloctiment hi ha dos d'aquests ésser purs amb el seus atributs: un de masculí i l'altre de femenó. Paritat!

l'àngel té titola
l'Angela té mamelles