VELLES SENYALS DE TRÀFICPels carrers de la ciutat antiga hi havia autèntics problemes de circulació. Si en algun d'aquests estrets carrers es creuaven dos carros tirats per cavalls es produïen problemes de difícil resolució. Com els carrers eren molt estrets, es parla d'una mitja de 4 m. d'amplada, era impossible fer girar un carro per deixar passar el que havia al davant. Així en un mateix carrer dos carros enfrontats provocaven un embús i molts problemes al veïnat. La solució que es va donar davant aquest problema fou el marcar clarament la direcció de tots els carrers. Així al tots els encreuaments dels carrers es van col·locar senyals clares: un carro, un cavall i un carreter al davant indiquen quin era el camí correcte. Encara podem veure pels carrers de la ciutat antiga aquestes curioses senyals.