LA TEMPTACIÓ DE L'ERMITÀ


"Sobre totes humanes temptacions fetes a l’homper humana criatura, aquella qui pus l’ocupa e li toll lo seny e laconsciència és aquella qui s’apella fembra
Per amor d’una fembra l’hom deixarà pare emare e sa pròpia terra, e estarà amb la fembra amb tant de plaer
de la gran e terrible inclinació que los homens hannaturalment a les fembres, veem, quehui e tots temps, se fan e són fets infinits mals en lo món, car per amorsde fembres los hòmens fan innumerables mals e desastres
Per bella e per preciosa cosa que l’home vejani haja, si aprés veu una bella dona, totes aquelles coses precioses oblida, e,de fit en fit, ab la boca badada, guardarà la dona e hi trobarà major delit eplaer que no guardar qualsevol cosa altra".
Aquestes paraules de l'Eiximenis, segurament se les repetia el diable quan buscava temptar a fra Garí, un antic cavaller que hava decidit deixar les armes per dedicar-se a Déu.
L'única manera possible de temptar a l'home sant en que s'havia convertit, qui era abans un fixe a l'infern, era enviant-li una dona. El dimoni endemonià la filla del comte i aquest pensà que només l'ajut d'un home de Déu la podia guarir. Anà amb ella a veure fra Garí i la deixà. FRa Gari no pogué resistir els seus impulsos més baixos i després de violar-la l'acabà assassinant i l'enterra.
Empenedit dels seus actes va decidir anar a veure el Papa, a Roma. Pensava que el seu crim era terrible i que quan es confesès al  Papa, la terra s'obriria i se l'enduria cap a l'infern. però no va passar així, el Papa li va dir que ja que s'havia comportat com una bèstia, com un bèstia viuria fisn que una senyal del cel l'indiqués que estava perdonat. En unes rajoles del carrer Comtal, segons uns dibuixos fets per l'Apeles Mestres, fins que la construcció de l'hotel Ohla, les va fer desaparèixer, podiem veure que l'escenari de la penitència són les muntanyes de Montserrat.La llegenda era explicada així:

Fra Garí, caminant de quatre grapes, amb el cos ple de pèl i vagant per Montserrat, acomplint la penitència imposada pel Sant Pare per haver abusat i assassinat la filla del comte de Barcelona

Han passat molts anys i el comte, satisfet pelñ naixement d'un seu fill ho celebra organitzant una cacera a Montserrat on ewls cans encerclen Fra Garí i el comte el fa captiu.
El comte cel·lebra a palau el tercer mes del seu fill, els presenta als asistents i exibeix el monstre caçat. l'infant amb veu clara pronuncia la sentència: aixeca't Fra Garí que Déu t'ha perdonat.
Fra Garí mostra la cova on havia enterrat la filla del comte, caven i apareix la donzella viva, sana i estalvi.
NOTA: Malhauradament aquestes rajoles ja no hi són on eren, al carrer Comtal va perdre aquest graciós record de la llegenda de Fra Garí