UNA MULTA QUE JA ÉS BARATA


A un mur del carrer Brossoli, venint des del carrer dels Banys Vells, es veu un advertiment als vianants: "Se prohibe el orinar, ensuciar y echar escombros en toda esta calle bajo la multa de 5 pesetas por cada infracción".
Avui amb l'euro és més una invitació que una prohibició.